demos yayınları logo
Esat Korkmaz

Esat Korkmaz, 1946’da Manisa/ Demirci’de doğdu. Orman Fakültesi Fikir Kulübü Yönetim Kurulu ve son dönem Devrimci Gençlik Federasyonu (DEV-GENÇ) Genel Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 12 Mart sonrası Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKPC) ve DEV-GENÇ davalarından yargılandı. Devrimci İşçi Birliği ve Kazdağı Orman İşçileri Sendikası’nda yöneticilik yaptı.1974 siyasal affıyla cezaevinden çıktı. Bir süre Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’nin (TSİP) Zeytinburnu İlçe Başkanlığı’nda bulundu ve bu partinin yayın organları olan İlke/ Kitle’nin yazı kurullarında görev aldı. 1976’da Orman Fakültesi’ni bitirerek Orman Yüksek Mühendisi oldu; 1980’e değin Orman Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde çalıştı. 12 Eylül sonrası siyasal görüşleri nedeniyle görevine son verildi. Askerlik dönüşü yazar-araştırmacı olarak Bâbıâli’de çalışmaya başladı. Yurt Ansiklopedisi, Büyük Larousse vb. yayın çalışmalarında, yazarlık ve redaktörlük yaptı. Nefes dergisinin genel yayın yönetmenliğinde bulundu ve Nefes Yayınları’nı kurdu. ‘90’ların başında ’68 Kuşağı’nın güncesi sayılabilecek Kafa Tutan Günler-I ile Alevilik-Bektaşilik Terimleri Sözlüğü’nün ilk baskısı yayımlandı. İzleyen yıllarda Enel Hak (1995), Dört Kapı Kırk Makam (1995), Alevi Felsefesi (1997), İnsan Tanrı (1997), Alevilik ve Aydınlanma (1997), Alevilere Saldırılar (1997), Alevilik Eğitimi Ders Notları (Fransa-1999), Anadolu Aleviliği (Türkiye- 2000), Kafa Tutan Günler-II (2000), Şamanizm Terimleri Sözlüğü (2003), Zerdüştlük Terimleri Sözlüğü (2003), Kafa Tutan Günler-III (2004), Pir Sultan Abdal (2005), Şeytan Tasarımı Terimleri Sözlüğü (2006), Şeyh Bedreddin ve Vâridât (2006), Kitap/Yol Rehberi (2009), Hiçlik Defterleri (I-II-III-2009), Simgeler Sözlüğü (2010), Kızılbaş Aydınlanma (2010), Hiçlik Defterler (IV-V-VI-2010), Katharlar (2013), Kızılbaş Ütopta (2014) ve Kızılbaşlıkta Üç Firar-Üç Terk (2014), Ezidiler (2015), Bütün Yönleriyle Alevilik (2015), Etimolojik Kızılbaşlık Sözlüğü (2016), Şamanizm Esrik Yolculuk (2016), Enel Hak Kanda Dans (2017), Hiçlik Ve Kuantum (2018), Aşk Yanık Kokar (2018) ve Özgürlüğü Özgürleştirmek (2018), Kedi Bakışı (2019), Alevilikte Devriye Tasarımı ve Zamanda Yolculuk (2019), Üçüncü Tür Bilgi-Sezgi (2020) ve Organsız İnsan (2020) başlıca kitapları oldu. Arkadaşlarıyla birlikte Serçeşme Dergisi’ni çıkardı ve derginin genel yayın  yönetmenliğini yaptı. Alevi-Bektaşi zeminde Düşünce Atölyeleri’ni kuran ve çok sayıda öğrenci yetiştiren; Varlık, Pir Sultan Abdal, Berfin Bahar, Yol, Nefes, Serçeşme vb. dergilerde makaleleri yayımlanan, televizyon programcısı olarak çalışan Esat Korkmaz’ın çeşitli sempozyumlara sunduğu bâtınîlikle ilgili bilimsel bildirileri vardır.

demos yayınları

Sosyal Medya Hesaplarımız