demos yayınları logo
Erwan Kerivel

Erwan Kerivel,

1972 Paris doğumlu. Fransız demiryolu firmasında makasçı olarak çalışmaktadır. 1990 yılında Fransa’ya göç eden Alevi toplumu ile tanışması, Kerivel’i Avrupa’da çok az bilinen bu kültürü incelemeye itmiştir. Türkiye’de çok sayıda
araştırma seyahati yapmıştır ve on yıl süren otodidakt araştırmalar ve çalışmalar sonucunda, La Vérité est dans l’homme, les Alévis de Turquie (Hak İnsandadır, Türkiye Alevileri) (2011), Les Fils du Soleil, Arméniens et Alevis du Dersim (Güneşin Oğulları, Dersim’in Ermenileri ve Alevileri) (2013), Un bouquet de coquelicots, paroles de femmes alévies (Gelincik buketi, Alevi kadınların ifadeleri) (2017) adlı kitapları yayınlamıştır. 2017 yılında, Jean-Pierre Kibarian ile birlikte, yazar Antranik’in Dersim-Seyahatnâme’nin ilk Fransızca çevirisini Dersim, Carnets de Voyage chez les Kizilbaches et les Mirakian en 1888 et 1895 adı altında yayımladı. La Porte de Mitra, aux origines de l’Alévisme (Mitra’nın Kapısı, Aleviliğin Kökenleri) (2018) eseri aracılığı ile de bizlere Aleviler konusunda tarihsel, felsefî ve edebî bir tez sunmaktadır.
Bu kitap ilk olarak Éditions Sigest tarafından Fransızca yayınlanmıştır. La Porte de Mithra, aux origines de l’Alévisme, Sigest, 2018, EAN 97823760200.

Yazarın Eserleri

demos yayınları

Sosyal Medya Hesaplarımız